محصولات جدید

خبرنامه

حمیدرضا ایزدی 2 محصول وجود دارد

 • 570,000 ریال
  جدید

  در این جزوه به خلاصه ترین و کامل ترین روش مفاهیم نور و روشنایی جهت آمادگی در کنور توضیح داده شده است. مطالعه این جزوه در الویت اول داوطلبان است. در انتهای هر مبحث تست های آن نیز آورده شده است.

  570,000 ریال
 • 260,000 ریال
  جدید

  سامانه های خورشیدی از مباحثی است که در کنکور های اخیر مورد سوال واقع می شود. در این جزوه به خلاصه ترین و کامل ترین روش مفاهیم تنظیم شرایط محیطی جهت آمادگی در کنکور کارشناسی ارشد معماری و هنرهای ساخت توضیح داده شده است. مطالعه این جزوه در اولویت اول داوطلبان است. در انتهای هر مبحث تست های آن نیز آورده شده است. همچین در انتهای جزوه نیز تست های جمع بندی...

  260,000 ریال