محصولات جدید

خبرنامه

مهگل مرتهب 1 محصول وجود دارد

  • 550,000 ریال
    جدید

    این جزوه از به نسبت بسیار کامل و جامع می باشد. اغلب بناهای مهم معماری معاصر و همین طور جنبش ها و نهضت های معماری و هنرهای معاصر مرتبط با معماری را از اواخر قرن 18 تا امروز را بررسی می کند. همچنین بنا ها بر اساس دوره معماری و معمار آن ها دسته بندی کرده است. همچنین در انتها دارای حدود 75 تست از مباحث می باشد

    550,000 ریال